โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ ณ บ้านผามูบ ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
9 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำนักศึกษาจิตอาสาเข้าร่วมโครงการสร้างฝายชะลอน้ำ ณ บ้านผามูบ ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ในวันที่ 8-9 พ.ค.61 เพื่อสืบสานปณิธานและสานต่อสิ่งที่พ่อทำ โดยร่วมกับอาสาสมัครคนสร้างน้ำ ฝายสร้างชีวิต ชุดครูฝายมีชีวิตกรมทหารพรานที่ 32 จังหวัดน่าน ชุดครูฝายมีชีวิตหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 จังหวัดอุตรดิตถ์ อบต.แม่พูล และประชาชนในพื้นที่ ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างฝายชะลอน้ำ ภาพ/ข่าว คณะวิทยาการจัดการ


วันที่ 16/05/2561   เวลา 11:04:54  โดย : ประชาสัมพันธ์ มรอ.