สืบสานวัฒนธรรมเทศกาลไหว้พระจันทร์ ประจำปี ๒๕๖๑




วิทยาลัยนานาชาติ จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมเทศกาลไหว้พระจันทร์ ประจำปี ๒๕๖๑ ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.ชิชญาสุ์ ช่างเรียน รองอธิการบดี เป็นประธานในการเปิดโครงการ โดยมีกิจกรรมการแสดงของนักศึกษาไทยและจีน เพื้อร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมของชาวจีน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมพิชัยนที (กรอ.) อาคาร ICIT


วันที่ 04/10/2561   เวลา 09:50:46  โดย : ประชาสัมพันธ์ มรอ.