ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “พลิกวิกฤตอุดมศึกษา : บทบาทนักวิชาการสู่การดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์
4 กรกฎาคม 2562 วันที่สองของการจัดงาน Engagement Thailand ครั้งที่ 6 ภายในหอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ช่วงเช้าเป็นการปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “พลิกวิกฤตอุดมศึกษา : บทบาทนักวิชาการสู่การดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์” โดยได้รับเกียรติจาก ศ.นายแพทย์วิจารณ์ พานิช อดีตประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ทิศทางการส่งเสริมงานวิจัยภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม”โดย ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย กรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ​ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏ


วันที่ 05/07/2562   เวลา 10:37:34  โดย : ประชาสัมพันธ์ มรอ.