บริการจัดสอบกับ วิทยาลัยนานาชาติ??
มาสอบด้วยกัน. .. โครงการจัดสอบ ดีๆ ใกล้บ้านคุณ
??1. โครงการบริการจัดสอบ TOEIC Test
?รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2564
??สอบวันเสาร์ ที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 12.00 เป็นตันไป ณ ชั้น 9 อาคารภูมิราชภัฏ
??2. โครงการบริการจัดสอบ TOEFL ITP
?รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 9 เมษายน 2564
??สอบวันเสาร์ ที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 12.00 เป็นตันไป ณ ชั้น 9 อาคารภูมิราชภัฏ
??ลงทะเบียนสอบออนไลน์ ได้ที่ http://uruic.uru.ac.th -->บริการจัดสอบ   หรือ  สมัครสอบด้วยตนเอง ที่ สำนักงานวิทยาลัยนานาชาติ ชั้น 3 อาคาร ICIT
ตั้งแต่ เวลา 08.30 - 16.00 น. ทุกวัน(เวลาราชการ)
??เตรียมเอกสารให้พร้อม
??นักศึกษา สำเนาบัตรนักศึกษา(ยังไม่หมดอายุ) + สำเนาบัตรประชาชน
??บุคคลากรภายใน สำเนาบัตรพนักงาน+สำเนาบัตรประชาชน
??บุคคลภายนอก สำเนาบัตรประชาชน
* ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจัดสอบ ในกรณีที่นักศึกษาและบุคลากรสมัครสอบไม่ครบจำนวน 30 คนขึ้นไป ทั้งนี้เนื่องจากเป็นนโยบายของทางศูนย์สอบ