มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

เลขที่ 27 ถ.อินใจมี อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 0-5541-6601-20 โทรสาร 0-5541-1296, 0-5541-6020

* กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง. หลังจากที่ได้รับข้อความทางเราจะติดต่อกลับตามข้อมูลที่ท่านให้ไว้