สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยตราสัญลักษณ์รูปพระราชลัญจกรประจำพระองค์ รัชกาลที่ ๙

ต้นหางนกยูงฝรั่ง ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สีเขียว-เหลือง สีประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สัญลักษณ์ครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ตรามหาวิทยาลัย ใช้ตราสัญลักษณ์รูปพระราชลัญจกรประจำพระองค์ รัชกาลที่ ๙

ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย คือ รูปพระราชลัญจกรประจำพระองค์ รัชกาลที่ 9 มีลักษณะเป็นตรางา รูปไข่ กว้าง 5 เซนติเมตร สูง 6.7 เซนติเมตร รูปพระที่นั่งอัฏฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ ประกอบด้วยวงจักร กลางวงจักรมีอักขระเป็น อุ หรือเลข ๙ รอบ ๆ มีรัศมี แปลความหมายว่า "ทรงมีพระบรมเดชานุภาพในแผ่นดิน" ด้านบนของตรามีอักษรข้อความว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์" ด้านล่างของตรามีข้อความว่า "UTTARADIT RAJABHAT UNIVERSITY


ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยมี 5 สี

   สีน้ำเงิน แทนค่าสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิด และพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” อันแปลว่า นักปราชญ์แห่งพระราชา
   สีเขียว แทนค่าแหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
   สีทอง แทนค่าความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา
   สีส้ม แทนค่าความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
   สีขาว แทนค่าความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สีประจำมหาวิทยาลัย

คือ เขียว - เหลือง หมายถึง มหาวิทยาลัยอุดมศึกษาของท้องถิ่นที่พร้อมด้วยความสงบ ร่มเย็น ความมีระเบียบและสมานสามัคคีเหมาะที่จะเป็นสถานศึกษาหาความรู้ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คุณธรรม


ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย

คือ "ต้นหางนกยูงฝรั่ง"