แสดงความยินดีกับท่านนายกวินัย เอี่ยมสกุล นายกเทศมนตรีตำบลป่าเซ่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฏา มิ่งฉาย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ผู้ช่วยศาสตราจาร จรูญ คำทิพย์ ที่ปรึกษาศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ หัวหน้าหน่อยจัดการงานวิจัย คณะอาจารย์และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมแสดงความยินดีกับท่านนายกวินัย เอี่ยมสกุล นายกเทศมนตรีตำบลป่าเซ่า ที่ได้รับรางวัลที่ 2 จากการประกวดคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก (ประเภทโดดเด่น) รางวัลการบริหารจัดการที่ดีสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ณ เทศบาลตำบลป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์


วันที่ 01/12/2559   เวลา 08:33:27  โดย : ประชาสัมพันธ์ มรอ.