มรอ. และพสกนิกรชาวอุตรดิตถ์ แสดงความอาลัย
วันที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 18.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา จัดพิธีถวายความอาลัยและพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (๗ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงพระราชทานนาม “ราชภัฏ” และตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์ให้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 41 แห่งทั่วประเทศ ณ บริเวณสนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ซึ่งในการถวายความอาลัยและจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวารเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวันนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้รับเกียรติจาก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายนนท์ ทันตพงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ตลอดจนผู้บริหารส่วนราชการและประชาชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมแสดงความอาลัยในพิธีดังกล่าวโดยแต่งกายในชุดสุภาพสีขาว – ดำ จำนวนกว่า 5,000 คน การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตรในครั้งนี้ พสกนิกรชาวไทยในจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ยิ่งตระหนักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงของพระองค์ และในฐานะของการเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งเป็นเสมือน “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” นั้น เราจะมุ่งมั่นตั้งใจ เพียรพยายามปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยที่พึงมีต่อชุมชน ท้องถิ่น เพื่อตอบสนองสนองพระราชปณิธานและพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ให้ดีที่สุด โดยจะร่วมกันนำภูมิรู้ ลงไปสู่การปฏิบัติ ให้เกิดผลดี และสร้างความวัฒนาถาวรให้แก่ชุมชน ท้องถิ่นสืบต่อไป


วันที่ 01/12/2559   เวลา 08:33:37  โดย : ประชาสัมพันธ์ มรอ.