แบบประชาพิจารณ์ร่างยุทธศาสตร์ใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ขอเชิญ บุคลากรและนักศึกษา และประชาชนทุกท่าน ร่วมแสดงความคิดเห็นลงในแบบประชาพิจารณ์ " ร่างยุทธศาสตร์ใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์"


วันที่ 25/08/2560   เวลา 11:23:58  โดย : ประชาสัมพันธ์ มรอ.


Download File Here : ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่