แถลงการณ์ของที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ กรณี สกอ.ประกาศรายชื่อหลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานวันที่ 19/01/2561   เวลา 08:45:27  โดย : ประชาสัมพันธ์ มรอ.