ตชด. เยี่ยมนักศึกษาทุนสมเด็จพระเทพฯ
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 นำโดย ร.ต.อ.พิชัย โปธิตา ผบ.มว.ครู ร้อย ตชด 312, ร.ต.อ.หญิงเยาวมาลย์ หล้ากาวิญ และ ร.ต.ท.สมพงค์ นันต๊ะเลิศ ดำเนินการตรวจเยี่ยมนักศึกษาในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้ง 2 ทุน (ทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. และทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าเพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์) จำนวน 30 คน โดยมี ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดี พร้อมด้วย ผู้บริหาร และอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาทุน ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมพิชัยรณยุทธ ชั้น 5 อาคารภูมิราชภัฏ PR.URU


วันที่ 26/02/2561   เวลา 10:02:13  โดย : ประชาสัมพันธ์ มรอ.