โครงการสืบสานบุญประเพณีเทศน์มหาชาติ เทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 10
กองศิลปวัฒนธรรม กองพัฒนานักศึกษา สโมสรนักศึกษา ๗ คณะวิชา องค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา ชมรมพุทธศาสตร์ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ และองค์กรพระบัณฑิตสัมพันธ์อุตรดิตถ์ จัดโครงการสืบสานบุญประเพณีเทศน์มหาชาติ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ส่งเสริมอนุรักษ์และรักษาวัฒนธรรมอันเนื่องด้วยพระพุทธศาสนา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดี เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนลบูชาพระรัตนตรัย พร้อมด้วยตณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีเทศน์มหาชาติ โดยในช่วงเช้าเป็นการเทศน์มหาขาติกัณฑ์ที่ 1- กัณฑ์ที่ 6 และช่วงบ่าย เป็นการเทศน์มหาขาติกัณฑ์ที่ 7- กัณฑ์ที่ 13 โดยมีนักศึกษาจากทุกคณะเข้าร่วมโครงการ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย PR.URU


วันที่ 14/03/2561   เวลา 14:54:24  โดย : ประชาสัมพันธ์ มรอ.