รับสมัครบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน ๑ อัตรา
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน ๑ อัตรา ------------------------- ตั้งแต่วันที่ 16เมษายน-11พฤษภาคม2561 (เว้นวันหยุดราชการ) ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 6 อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ http://personnel.uru.ac.th/news/work/pc/1-61.pdf


วันที่ 20/03/2561   เวลา 13:36:53  โดย : ประชาสัมพันธ์ มรอ.