พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560
{Recent News URU} 18 เมษายน 2561 ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560 ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชัชภูมิ สีชมภู ผศ.ดร.สมบัติ เวชกามา ผศ.ดร.รัชนี เพ็ชร์ช้าง ผศ.ดร.หยกแก้ว กมลวรเดช ผศ.ดร.อุดม คำขาด และอาจารย์ปริญญา บัววังโป่ง จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560 ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 PR.URU


วันที่ 18/04/2561   เวลา 14:39:59  โดย : ประชาสัมพันธ์ มรอ.