รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(พ)สายสนับสนุนประจำปีงบประมาณ๒๕๖๑(ครั้งที่๒)จำนวน๓อัตรา
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้าทำงาน เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (พ.) สายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒) จำนวน ๓ อัตรา ***** ตั้งแต่วันที่ ๑๐ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ยื่นใบสมัครได้ที่กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๖ อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ---------------------------------------- รายละเอียดเพิ่มเติม :: http://personnel.uru.ac.th/news/work/employee/2.61.pdf สอบถามเพิ่มเติม :: กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๖ อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โทร 416601-20 ต่อ 1645,1720


วันที่ 07/05/2561   เวลา 13:36:25  โดย : ประชาสัมพันธ์ มรอ.


Download File Here : ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่