มรอ. MOU กับธนาคารออมสิน และมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
11 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมลงนามความร่วมมือกับธนาคารออมสิน และมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ในการดำเนินการ “โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน” และ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ Startup และSMEs มุ่งส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ ช่วยผู้มีรายได้น้อยหลุดพ้นความยากจน โดยสนับสนุนเงินในการสร้าง/พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ หรือผลิตสินค้าจริง ให้แก่ทีมนักศึกษาที่มีไอเดียความคิดสร้างสรรค์ ในการนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์ให้เกิดสินค้า หรือบริการใหม่ๆที่มีนวัตกรรม ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสิน PR.URU


วันที่ 16/05/2561   เวลา 10:44:50  โดย : ประชาสัมพันธ์ มรอ.