ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(พ)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(พ)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑


วันที่ 30/05/2561   เวลา 09:10:55  โดย : ประชาสัมพันธ์ มรอ.