ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยคุณธรรมความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วันที่ 31/05/2561   เวลา 11:16:16  โดย : ประชาสัมพันธ์ มรอ.