รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(พ)สายวิชาการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
***** รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (พ) สายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ***** ผู้ประสงค์จะสมัคร ซื้อใบสมัครและยื่นใบสมัคร ได้ที่กองบริหารงานบุคคล ชั้น ๖ อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตั้งแต่ วันที่ ๒ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๕.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) รายละเอียดเพิ่มเติม ::


วันที่ 02/07/2561   เวลา 13:54:49  โดย : ประชาสัมพันธ์ มรอ.


Download File Here : ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่