ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ********************** ผู้ที่ประสงค์เข้ารับการคัดเลือก ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่ วันที่ ๒ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (เว้นวันหยุดราชการ) ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น ๖ อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โทร ๐-๕๕๔๑-๖๖๐๑ ต่อ ๑๖๔๕ รายละเอียดเพิ่มเติม :: http://personnel.uru.ac.th/news/work/pc/1-61.1.pdf


วันที่ 02/07/2561   เวลา 13:57:01  โดย : ประชาสัมพันธ์ มรอ.


Download File Here : ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่