MOU สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กับมรภ.ทั่วประเทศ
ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.อิราวัฒน์ ชมระกา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ในการน้อมนำศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุม ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ภาพ/ข่าว โดย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ


วันที่ 02/07/2561   เวลา 16:02:07  โดย : ประชาสัมพันธ์ มรอ.