การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอแผนงานวิจัยและตัวอย่างโครงการวิจัยภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

วันที่ 10/11/2559   เวลา 14:23:03  โดย : ประชาสัมพันธ์ มรอ.