ประกาศรายชื่อบุคคลชาวต่างชาติผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างชาติ ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ANN
ประกาศรายชื่อบุคคลชาวต่างชาติผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างชาติ ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ANNOUNCEMENT FOR THE LIST OF SHORTLISTED CANDIDATE FOR THE TEACHING POSITION: A TEMPORARY FOREIGN LANGUAGE EXPERT (ENGLISH)


วันที่ 13/07/2561   เวลา 14:20:32  โดย : ประชาสัมพันธ์ มรอ.


Download File Here : ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่

Download File Here : ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่