ราชภัฏร่วมใจสืบสานวิถีไทย ประเพณีลงแขกดำนา 61
{Recent News URU} 5 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พื้นที่ทุ่งกะโล่ จัดโครงการ "ราชภัฏร่วมใจสืบสานวิถีไทย ประเพณีลงแขกดำนา ประจำปี 2561" โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดี เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม ซึ่งในปีนี้มีกิจกรรมการประกวดขบวนแห่และเทพีดำนาของแต่ละคณะและวิทยาลัย ผลการประกวดเทพีและขบวนแห่ในปีนี้คะแนนรวมชนะเลิศ ได้แก่ คณะครุศาสตร์ ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท และปิดท้ายกิจกรรมด้วยการร่วมกันลงแขกดำนาในแปลงนาสาธิต โดย ผู้บริหาร ประชาชนกลุ่มพัฒนาพื้นที่ทุ่งกะโล่ และนักศึกษาจากทุกคณะ ท่ามกลางสายฝนอย่างสนุกสนาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พื้นที่ทุ่งกะโล่ PR.URU


วันที่ 06/09/2561   เวลา 09:12:49  โดย : ประชาสัมพันธ์ มรอ.