Research to Market : R2M
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราตรี คำโมง และอาจารย์ ดร.ปฏิพัทธิ์ ถนอมพงษ์ชาติ ร่วมนำทีมนักศึกษาและอาจารย์ที่ผ่านการคัดเลือกโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market : R2M) 2019 ระดับมหาวิทยาลัย ทั้ง 3 ทีม ได้แก่ ทีม Fruit eyes ทีม the fruity และ ทีม intelligence เข้าร่วม กิจกรรม R2M boot camp ระดับภูมิภาค ณ กรียเลค รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2561 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าแข่งขันระดับภูมิภาคที่มหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป อวน.


วันที่ 01/10/2561   เวลา 09:08:17  โดย : ประชาสัมพันธ์ มรอ.