วาดภาพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 20 ภาพ
หลังจากที่อาจารย์และนักศึกษาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พร้อมใจกันวาดภาพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 20 ภาพ รวมความยาว 24 เมตร เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพ โดยเน้นภาพพระอัจฉริยภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี และพระราชกรณียกิจ และติดตั้งเพื่อให้เหล่าพสกนิกรชาวอุตรดิตถ์ได้ชื่นชมพระอัจฉริยภาพของพระองค์ ณ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัย


วันที่ 10/11/2559   เวลา 14:25:09  โดย : ประชาสัมพันธ์ มรอ.