ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10 / 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10 / 2561 โดยมี รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย


วันที่ 26/10/2561   เวลา 11:19:24  โดย : ประชาสัมพันธ์ มรอ.