ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) เนื่องในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ The 6 th Engagement Thailand Annual Conference 2019
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) เนื่องในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ The 6 th Engagement Thailand Annual Conference 2019 ที่สามารถสื่อความหมายและเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในการเป็นมหาวิทยาลัยพันธกิจสัมพันธ์ ที่น้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน


วันที่ 16/11/2561   เวลา 14:38:14  โดย : ประชาสัมพันธ์ มรอ.


Download File Here : ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่

Download File Here : ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่