ประกาศ เรื่อง รับวมัครบุคคลภายในเพื่อสอบคัดเลือกให้บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนระดับปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 23/11/2561   เวลา 16:37:47  โดย : ประชาสัมพันธ์ มรอ.