ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


วันที่ 01/02/2562   เวลา 16:28:44  โดย : ประชาสัมพันธ์ มรอ.


Download File Here : ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่