การแข่งขันกลอนสดระดับภาคเหนือ ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมกับ สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย จัดโครงการพัฒนาทักษะความรู้ทางภาษาไทย “การแข่งขันกลอนสดระดับภาคเหนือ” วันพุธ ที่ ๒๔ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้อง FMS ๑๐๑ และ FMS ๑๐๒ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ http://www.uru.ac.th/welcome/newsdetails/334


วันที่ 18/06/2562   เวลา 12:59:54  โดย : ประชาสัมพันธ์ มรอ.


Download File Here : ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่