ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งในของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วันที่ 18/06/2562   เวลา 16:31:22  โดย : ประชาสัมพันธ์ มรอ.


Download File Here : ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่