โครงการสัมมนา หัวข้อ "การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยสู่นวัตกรรม เพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเห

วันที่ 10/11/2559   เวลา 14:31:54  โดย : ประชาสัมพันธ์ มรอ.