พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) Talent Mobility
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) Talent Mobility มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และเครือข่ายในงานประชุมวิชาการระดับชาติ The 6th Engagement Thailand Annual Conference 2019 ณ ห้องประชุมพิชัยสงคราม (ครม.) ชั้น 4 อาคาร ICIT


วันที่ 05/07/2562   เวลา 10:49:35  โดย : ประชาสัมพันธ์ มรอ.