ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นพลัส ประจำปี 2562
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมกับธนาคารออมสินภาค 7 จัดพิธีปิดโครงการ ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นพลัส ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.ชิชญาสุ์ ช่างเรียน รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี เพ็ชร์ช้าง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ คุณดำหลิ ตันเยี่ยน ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 7 พร้อมทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทีมนักศึกษาและกลุ่มชุมชน เข้าร่วมเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการและจัดบูธแสดงสินค้าที่ผ่านการพัฒนาจากโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมพิชัยนที อาคาร ICIT มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์


วันที่ 05/07/2562   เวลา 10:53:05  โดย : ประชาสัมพันธ์ มรอ.