ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ ความสามารถทั่วไปและทางสาขาวิชาเอก พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ครั้งที่๑)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ ความสามารถทั่วไปและทางสาขาวิชาเอก พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ครั้งที่๑)


วันที่ 15/11/2562   เวลา 16:42:49  โดย : ประชาสัมพันธ์ มรอ.