ประกาศ เรื่อง ประมูลผู้ประกอบการเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายเครื่องดื่ม ภายในศูนย์อาหาร มหาวทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วันที่ 16/12/2562   เวลา 12:04:29  โดย : ประชาสัมพันธ์ มรอ.