ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและวิชาเฉพาะตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (พ) สายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและวิชาเฉพาะตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (พ) สายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓


วันที่ 10/01/2563   เวลา 15:58:28  โดย : ประชาสัมพันธ์ มรอ.


Download File Here : ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่