ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ปิดพื้นที่การให้บริการของมหาวิทยาลัย อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

วันที่ 25/03/2563   เวลา 14:14:59  โดย : ประชาสัมพันธ์ มรอ.


Download File Here : ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่