ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตาบล ๑ มหาวิทยาลัย)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) กำหนดยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://academic.uru.ac.th/personalSys หรือยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กองบริการการศึกษา ชั้น ๑ อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกในวันพุธที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ทางเว็บไซต์ http://academic.uru.ac.th/personalSys และติดประกาศ ณ ชั้น ๑ อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุตรดิตถ์


วันที่ 14/12/2563   เวลา 10:56:19  โดย : ประชาสัมพันธ์ มรอ.


Download File Here : ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่