ประกาศเรียกใช้บัญชีสำรองเพื่อปฏิบัติงานใน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) ครั้งที่ ๑

วันที่ 29/01/2564   เวลา 11:56:43  โดย : ประชาสัมพันธ์ มรอ.


Download File Here : ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่