รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2564


วันที่ 22/02/2564   เวลา 16:27:34  โดย : ประชาสัมพันธ์ มรอ.


Download File Here : ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่

Download File Here : ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่