เลื่อนวันการนำเสนอประวัติ วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ของผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ฉบับที่ ๗/๒๕๕๙ เรื่อง เลื่อนวันการนำเสนอประวัติ วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ของผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์


วันที่ 22/11/2559   เวลา 16:35:04  โดย : ประชาสัมพันธ์ มรอ.


Download File Here : ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่