ขอเชิญรับชมการนำเสนอ ประวัติ วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ในการบริหารมหาวิทยาลัย ของผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ขอเชิญรับชมการนำเสนอ ประวัติ วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ในการบริหารมหาวิทยาลัย ของผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป http://www.council.uru.ac.th/sanha/2559/ president2559/sanha.html


วันที่ 21/02/2560   เวลา 14:43:47  โดย : ประชาสัมพันธ์ มรอ.