โครงการอบรมเพื่อเตรียมตัวสอบ TOEIC
มาแล้วค่ะ! นอกจากมีโครงการอบรมเพื่อเตรียมตัวสอบ TOEIC แล้ว เรายังบริการจัดสอบ TOEIC ประจำปีการศึกษา 2559 จัดสอบวันที่ 24 มี.ค. 59 อัตราค่าสอบ (เป็นอัตราที่ต่ำกว่าเดินทางไปสอบเองที่ศูนย์) ดังนี้ - นักศึกษา คนละ 900 บาท - บุคลากรภายใน คนละ 1,200 บาท - บุคคลภายนอก คนละ 1,700 บาท สอบถามเพิ่มเติม โทร. 086-9366152 หรือ 055-416601 ต่อ 1861


วันที่ 29/11/2559   เวลา 15:00:30  โดย : ประชาสัมพันธ์ มรอ.