วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดย  นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
นายสมชาย ไชยพันธุ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์  และ หน่วยขับเคลื่อนศูนย์ TCDC ส่วนภูมิภาค (จังหวัดอุตรดิตถ์) ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือเรื่องโครงการจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบแห่งใหม่ (NEW TCDC ) ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษกิจสร้างสรรค์ ( องค์การมหาชน) อาคารไปรษณีย์กลาง กรุงเทพฯ โดยการจัดพิธี ( MOU ) ในครั้งนี้ เพื่อร่วมมือกันพัฒนาให้จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้และแหล่งข้อมูลด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์สำหรับประชาชน เยาวชน ผู้ประกอบการ และชุมชนในท้องถิ่น ร่วมทั้งการต่อยอดคุณค่าสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล โดยมี คุณเเพทองธาร ชินวัตร รองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ  เป็นประธานในครั้งนี้ ซึ่งพิธีลงนามความร่วมมือใน มีศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ (TCDC) ส่วนภูมิภาคการจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบแห่งใหม่ (New TCDC) 10 จังหวัด ได้แก่ 
1) TCDC Chiang Rai (ถ.สิงหไคล อ.เมือง จ.เชียงราย)
2) TCDC Korat (ถ.จอมพล อ.เมือง จ.นครราชสีมา)
3) TCDC Pattani (ถ.ปัตตานีภิรมย์ ย่านอา-รมย์-ดี อ.เมือง จ.ปัตตานี)
4) TCDC Phitsanulok (ถ.บรมไตรโลกนารถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก)
5) TCDC Phrae (ลานวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่)
6) TCDC Phuket (บ้านชาร์เตอร์ดแบงก์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต)
7) TCDC Sisaket (ย่านศรีเมืองเก่า อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ)
8) TCDC Surin (สนามกีฬาสุรินทร์ภักดี อ.เมือง จ.สุรินทร์)
9) TCDC Uttaradit (ราชภัฏพลาซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์)
10) TCDC Ubon Ratchathani (ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี)

ภาพ/ข่าว PR URU