เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ หรือ 72 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฏาคม พ.ศ. 2567 นับเป็นปีมหามงคลสมัยกับพสกนิกรไทยทั่วทั้งแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศ พร้อมเหล่าพสกนิกรทุกภาคส่วน ต่างพร้อมใจกันจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้
 รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา กว่า 1,000 คน จัดพิธีวางพานทุ่มทอง – พานพุ่มเงิน ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีถวายบังคม พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล กล่าวถวายพระพรชัยมงคล และพิธีลงนามถวายพระพร 
จากนั้นร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดก๊าซเรือนกระจก สร้างสมดุลสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ต้นรวงผึ้ง พรรณไม้ประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณโดยรอบพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ลำรางทุ่งกะโล่
อีกทั้งกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดโครงการ "กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 11
เนื่องในโอกาสเดือนมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ และวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 88 ปี 1 สิงหาคม 2567 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เมื่อวันที่ 3-4 กรกฎาคม 67 ที่ผ่านมา เพื่อปลูกจิตสำนึกสาธารณะ พร้อมส่งเสริมค่านิยมจิตอาสาให้แก่ นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับโอกาสจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการตอบแทนสังคมด้วยการบริจาคโลหิต