มาแล้วค่ะ! นอกจากมีโครงการอบรมเพื่อเตรียมตัวสอบ TOEIC แล้ว เรายังบริการจัดสอบ TOEIC ประจำปีการศึกษา 2559 จัดสอบวันที่ 24 มี.ค. 59
อัตราค่าสอบ (เป็นอัตราที่ต่ำกว่าเดินทางไปสอบเองที่ศูนย์) ดังนี้
- นักศึกษา คนละ 900 บาท
- บุคลากรภายใน คนละ 1,200 บาท
- บุคคลภายนอก คนละ 1,700 บาท

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 086-9366152 หรือ 055-416601 ต่อ 1861