วันที่ 26 มิถุนายน 2564 
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน Pitching Startup Thailand League 2021" ซึ่งได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 10 ทีม ได้แก่
1. ทีม ARL  แอปพลิเคชัน AR Childs สื่อการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษ
2. ทีม Team M8  แอปพลิเคชัน Buddy Healthของคนที่รักสุขภาพ
3. ทีม Wanna be ผลิตภัณฑ์?ไม้พลองอัจฉริยะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ
4. ทีม PHENOMENAL (ฟี-นอม-มี-นอล) ผลิตภัณฑ์ Tooth2up  แปรงสีฟันที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ
5. ทีม Goods for you หน้ากากอนามัย Mask 4 world ผลิตจากเส้นใยสับปะรด
6. ทีม I’m Gorth  แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ Co Growth โดยให้บริการซื้อและขายผลิตภัณฑ์ชุมชนของประเทศไทยผ่านทางออนไลน์
7. ทีม CLEAN SCENTED ผลิตภัณฑ์แผ่นเช็ดรองเท้าที่สามารถเช็ดรองเท้าได้ทุกที่ประหยัดเวลาในการซักรองเท้า
8. ทีม Refix แพลตฟอร์มและบริการ ขายเสื้อรายเดือนโดยมีกระบวนการนำเศษผ้าที่เป็นผลเสีย ในอุตสาหกรรม fast fashion 
9. ทีม EC team  ผลิตภัณฑ์ EC Wrap แรปที่ผลิตจากธรรมชาติ 100%
10.ทีม Obi wan แอพพลิเคชั่น Get along ที่ให้บริการเป็นสื่อกลางในการติดต่อกันระหว่างผู้ประสงค์จะว่าจ้างงาน Part time
โดยการนำเสนอผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings 
ณ ห้อง Co-Working Space อาคาร Innovative Startup มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์