พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ 
มอบถ้วยรางวัลพระราชทานในการแข่งขันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 
และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดย รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดี  เข้ารับถ้วยรางวัลที่ ๑  รางวัลความถูกต้องเรียบร้อย / การอ่านจังหวะสม่ำเสมอ
จากการแข่งขันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ชิงถ้วยพระราชทานประจำปีการศึกษา 2560-2561-2562 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 20 - 27 ธันวาคม 2565